Αρχική

GIMMA CAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 161369003000
ΑΦΜ : 801680037

Διεύθυνση Επιχείρησης
Δήμος : ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 253 , Τ.Κ. 12241

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021